close
Flextime Financieel Management
Flextime FM is hoogwaardige beslissingsondersteuning zonder hoge kosten.

Met Flextime FM heeft u een financieel manager voor een halve dag in de week, of 1 dag per 2 weken, of zoveel als nodig is. Om de kwaliteit van de boekhouding te bewaken, informatieve rapportages op te stellen, te helpen met het maken van de juiste keuzes.
Meer over Flextime FM...
Interim financial services
Administratieve chaos: grote achterstanden of lichte wanordelijkheid. Soms door teveel succes, soms door te weinig. Of, een boekhouder die er een potje van maakte; een accountant die met de eigen rekeningen bezig was; oplossingen die te complex zijn geworden. Himmelhoch is een specialist in het op orde brengen van de financiële afdeling.
Signalen voor actie....
Meer over interim financial services...
yves klein - international klein blue
Administratieve Outsourcing
Himmelhoch kan tegen een vast tarief uw gehele administratie uit handen nemen of juist helpen bij het opstellen van rapportages en aangiftes.
Mogelijkheden...

yves klein - leap into the void
neem contact met ons op voor een kennismaking