+ Administratieve outsourcing

Voor veel organisaties, met name kleine bedrijven en stichtingen, is het niet efficiënt om zelf de volledige administratie te doen. Maar, een accountant is duur en denkt onvoldoende in het belang van de organisatie.

Himmelhoch voert administraties met het oog op het belang van de organisatie. De financiën dienen ondersteunend te zijn aan de primaire processen, niet een belemmering daarop of te verworden tot een parallelle, bureaucratische werkelijkheid. Door onze brede achtergrond en ervaring, zijn wij hier beter toe in staat dan normale accountants en boekhouders.

Dit kan op verschillende manieren waarbij een deel van het traject online zal worden uitgevoerd voor realtime inzicht en communicatie.
• Overname van het gehele traject door Himmelhoch: van inboeken tot en met rapporteren. Van salarisadministratie tot jaarrekening. Geen centje zorg meer.
• Gezamenlijke uitvoering: hierbij worden de basistaken verricht door een van uw medewerkers. Himmelhoch begeleidt, controleert en voegt alles samen tot overzichtelijke rapportages en aangiftes.
• Rapportage-, en aangiftebegeleiding: u of uw medewerkers weten van de hoed en de rand. Himmelhoch ondersteunt met raad en helpt de cijfers om te zetten in rapportages.

Om uit te vinden wat het meest wenselijke is, inventariseren wij met u de rol van financiële informatie in uw organisatie. Zijn verslaglegging en fiscale aangiftes het belangrijkste; of juist maandelijkse rapportages met uitgebreide management informatie om te kunnen sturen; of budgetteringen en financiële verantwoordingen aan subsidiegevers? Doet u zelf betalingen, misschien zelfs een deel van de boekingen? Welke kennis is aanwezig? Welke mate van controle en inzicht wil u behouden? Samen komen we tot een pragmatische en goedkope oplossing voor uw wensen.

terug naar begin