+ Alarmbellen

 • Niemand weet hoe het staat met de financiën
 • De administratie is een chaos
 • Er is een achterstand in rapportages aan het bestuur
 • Er zijn regelmatig problemen met liquiditeit, de debiteuren en crediteuren saldi lopen op
 • Fiscale aangiftes verlopen moeizaam en laat
 • De bank heeft steeds meer interesse in het reilen en zeilen van de organisatie
 • Uw financiële vragen worden maar half beantwoord
 • De financieel manager wringt zich in alle bochten wringt om zicht te excuseren, onderwijl mompelend dat alles goed komt
 • De boekhouder is plots vertrokken
 • Rekeningen van de accountant lopen maar op, terwijl er niet meer duidelijkheid ontstaat of de achterstand wordt ingelopen
Als u zich herkent in enige van deze situaties, dan is het tijd dat een specialist de boel snel op orde brengt.
Dan dient de financiƫle functie opnieuw op poten te worden gezet, zodat deze haar taken goed kan verrichten: informeren en verantwoorden. Een bijdrage leveren aan het succes van de organisatie in plaats van het zijn van ballast, een hindernis om verder te komen.

Neem contact met ons op om de problemen te inventariseren en een plan van aanpak te maken. Na bespreking en goedkeuring kunnen we snel met de uitvoering starten, vaak al binnen een week. Uitgangspunt zal meestal zijn om achterstanden en bestaande problemen zo snel mogelijk op te lossen om de ruimte te creƫren voor duurzame oplossingen. Dit is de interim-fase.
Als de acute problemen zijn bezworen en er weer een fundament voor de toekomst is neergezet begint een nieuwe fase. Himmelhoch kan dan betrokken blijven via het Flextime Financieel management programma, afhankelijk van de intensiteit zullen wij wekelijkse of maandelijkse afspraken hebben voor overdracht van informatie, rapportage en consulteringen.

Checklist: draagt financiën bij aan de organisatie, is er een toegevoegde waarde?
 • Heldere en complete rapportages voor directie en bestuur
 • De rapportages helpen om het beleid te verwezenlijken
 • Financieel manager is een toevoeging tijdens besluitvorming i.p.v. een hindernis
 • Er is continue zicht op de actuele financiële situatie en er zijn up to date cash flow overzichten
 • Financiële rapportages aan subsidiegevers leveren een probleem
 • Winstmarges per klant kunnen eenvoudig berekend worden zodat de commerciële afdeling kan focussen
 • Is er constructief overleg tussen de financiële en ander afdelingen?
terug naar begin