+ Flextime Financieel Management

Het nemen van goed doordachte beslissingen is essentieel voor de toekomst van elke organisatie, commercieel of ideëel. Grote organisaties hebben hiervoor uitgebreide teams, bij kleine rust de verantwoordelijkheid slechts op de schouders van een of twee beslissers. Ondersteuning, met name op financieel vlak, ontbreekt. Accountants en boekhouders zijn te duur en (daardoor) slechts zijdelings betrokken, administratief personeel ontbeert het vaak aan capaciteit om boven het dagelijkse uit te stijgen, gevolgen te overzien en bij te dragen aan de richting van de organisatie.

De omvang van de organisatie staat het niet toe een financieel manager in dienst te nemen, terwijl dit de ideale persoon zou zijn om beslissingen te voorzien van de juiste informatie, berekeningen en overwegingen. Hoe dan toch te zorgen dat u als directie goede ondersteuning krijgt, zodat u zich op uw kerntaken kan richten? Flextime FM biedt de oplossing: een parttime financieel manager. De exacte inzet hangt af van de behoeften en mogelijkheden van de organisatie, maar het doel is gelijk: ondersteuning op hoog niveau bij planning en control, management informatie en beslissingsondersteuning gebaseerd op daadwerkelijke kennis van de organisatie. The best of both worlds. Indien u het wenst kan Himmelhoch Flextime FM ook alle zorgen uit handen nemen en de verantwoordelijkheid voor het hele financiële proces binnen uw organisatie op zich nemen.

Voorbeelden van abonnementen zijn:
› 1 dag of dagdeel (8/4 uur) in de week op een vaste dag
› 1 dag tweewekelijks
› 1 of meer dagen per maand op variabele basis naar gelang de vraag
Ook is het mogelijk om een contract te sluiten voor een bepaald aantal uren per jaar. Uitgangspunt is dat vooraf ingekochte uren goedkoper zijn dan losse uren, de reden waarom Himmelhoch veel goedkoper kan functioneren dan een accountant. Dagen kunnen worden opgespaard (bijvoorbeeld tijdens vakanties) voor drukke periodes, zoals gedurende het opstellen van de jaarrekening. De kosten zijn afhankelijk van de financieel manager die wordt ingezet, dit hangt weer af van het type organisatie en de gevraagde werkzaamheden. Een commerciĆ«le organisatie heeft andere behoefte dan een kleine ideële stichting.
De behoefte aan inzet hangt af van de omvang en complexiteit van de administratie en de behoefte aan advies en analyse.

Advies taken:
• Sparring partner voor management: meedenken over actuele situaties en de toekomst van de organisatie
• Beslissingsondersteuning: opstellen van (financiĆ«le) analyses, beoordelen van plannen vanuit financieel perspectief

Taken planning & control:
• Inzichtelijke periodieke management informatie
• Subsidie aanvragen en verantwoordingen
• Kredietaanvragen
• Investeringsbeslissingen
• Prijs of tariefstelling
• Rendementsanalyses
• Kostenanalyses en -beheersing
• Scenario ontwikkeling en analyse
• Risicoanalyses

Taken financiële verslaglegging:
• Efficiënte inrichting administratieve processen
• Basis administratie: crediteuren, debiteuren, bank, salarisadministratie
• Periodieke en jaarlijkse resultaten rekening en balans
• Opstellen jaarrekening
• Aangiftes LB, OB, VPB
• Contactpersoon accountant en banken

Himmelhoch is geen accountant, Himmelhoch is geen boekhouder.
Himmelhoch neemt hands-on de administratieve zorgen bij u weg. En stuurt in de juiste richting. On a clear enough day, one can see forever.
De voordelen van in-house met de flexibiliteit van een specialist.

 

terug naar begin